Financování

 1. Záloha - Smlouva o smlouvě budoucí kupní (dále jen „SSBK“) - podpis 10%

 2. Záloha

  Druhá záloha ve výši 30 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení základové desky předmětné stavby.

 3. Záloha

  Třetí záloha ve výši 30 % kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po dokončení hrubé stavby domu, alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými zdmi, střešní konstrukcí a byt je uzavřen vnitřními stěnami.

 4. Záloha

  Čtvrtá záloha ve výši 25 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po podání žádosti o kolaudaci.

 5. Záloha

  Pátá záloha - doplatek ve výši 5 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH - bude hrazena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí resp. vydání kolaudačního souhlasu a podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch Budoucího kupujícího.

Golem Finance

Lenka Čadová
Hypoteční makléř

GOLEM FINANCE s.r.o.
Palác LIGNA, Vodičkova 791/41, 112 09 Praha 1
tel: +420 776 074 669
lenka.cadova@golemfinance.cz
www.golemfinance.cz